André Kieftenbeld benoemd tot erelid

30 november 2019 -

Tijdens de ledenvergadering op 8 november 2019 is bestuurslid Andre’Kieftenbeld tot erelid van de ijsclub benoemd.
Gedurende 25 jaar verzorgde hij de leiding en coördinatie van het schoolschaatsen van de ijsclub. Jaarlijks nemen ongeveer 100 basisschoolkinderen uit Beverwijk en Heemskerk deel aan het schaatsen voor de jeugd. Elk jaar, gedurende 10 zaterdagen, krijgen de kinderen schaatsles op de ijsbaan Haarlem van trainers van de ijsclub.
Na 25 jaar vond André het voldoende en droeg hij het stokje over aan het nieuwe bestuurslid Henk Gouma.
Voor deze uitzonderlijke staat van dienst werd hij samen met zijn vrouw in het zonnetje gezet en werd hij met het opspelden van een gouden speld benoemd tot erelid. Zijn vrouw is hem al die jaren bij zijn werkzaamheden behulpzaam geweest en daarom werden beiden verblijd met een mooie bos bloemen.

image1.jpeg

Lees al het nieuws

Website door Teuniz.nl