VCP

IJsclub Kees Jongert wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen het schaatsen.
Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grens-overschrijdend gedrag, zoals pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Hierbij volgt IJsclub Kees Jongert het beleid van de KNSB (zie: https://knsb.nl/veiligsportklimaat/). Het vraagt alle leden zich te houden aan de gedragscodes die zijn opgesteld door Centrum Veilige Sport Nederland. Deze gedragscodes kun je vinden op https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes. Alle trainers en begeleiders zijn op de hoogte van deze gedragscodes en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangeleverd. Tot slot is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon is er echter ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn, vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op wordt gereageerd. Een ongewenste situatie wordt zo vroegtijdig beëindigd waardoor deze niet verergert en ook herhaling kan worden voorkomen.

Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert tijdens het sporten binnen onze vereniging dan kun je dus de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken, je kunt de trainer inlichten of je vraagt een gesprek aan met de vertrouwenscontactpersoon. Deze biedt een luisterend oor en zorgt voor de eerste opvang na een incident. Daarna bespreekt de vertrouwenscontactpersoon de mogelijke vervolgstappen met je en samen vul je een rapportage-formulier in. Het gesprek is vertrouwelijk, maar de vertrouwenscontactpersoon is echter verplicht om iedere melding te rapporteren aan het bestuur. Dit kan, in overleg, anoniem gebeuren. De vertrouwelijkheid kan worden opgeheven als het bestuur oordeelt dat de veiligheid van de leden in het geding is en/of als er sprake is van een ernstig strafbaar feit. De vertrouwenscontactpersoon is onpartijdig en kan dus worden ingeschakeld door het slachtoffer en de beschuldigde. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het bestuur. Wel werkt de vertrouwenscontactpersoon met het bestuur samen aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersoon van IJsclub Kees Jongert is Mirjam de Jong. Zij is bereikbaar via
mirjam.dejong@tiscali.nl of vertrouwenscontactpersoonKJ@gmail.com.


Website door Teuniz.nl